KONCERNDIAGRAM

ORGANISATIONSDIAGRAM

ORGANISATION

AK Service & Vedligehold har tidligere fungeret som en afdeling i Adserballe & Knudsen A/S, og blev i starten af 2018 etableret som en selvstændig virksomhed hvor serviceaftaler og -kontrakter udføres. Som selvstændig forretningsenhed med egen organisation er målet at udbygge positionen som professionel leverandør af serviceydelser til offentlige og private kunder.

Se ovenstående organisationsdiagram.

Gå til kontaktsiden for at finde kontaktoplysninger på de personer du ønsker at komme i kontakt med. Eller ring påhovednummeret:

7370 8050