Entrepriseform:Fagentreprise2022Københavns KommuneRambøllLars KaaberKunde:Rådgiver:Kontraktperiode:Kontaktperson:RENOVERING AF NORDSTJERNEN
RIGTIG MURERHÅNDVÆRK
Vi har renoveret en børnehave på Sankt Hans Torv, som har fem etager inklusiv tagetage.

Renoveringen inkluderede totalrenovering af tag og facader, opretning af tagkonstruktion,
udskiftning af tagbjælker, lægning af fast undertag og montering af et nyt skiffertag.
Vi udførte en afrensning og omfugning af murværket på ca. 700 kvadratmeter af bygningens facade.
Dette er en vigtig opgave for at sikre bygningens tæthed og holdbarhed over tid.

Vi ommurede murkronen på bygningens facade, hvilket indebærer at bygningens øverste del blev
ombygget og rekonstrueret for at sikre en bedre og mere stabil konstruktion. Vi udførte også en
opgave med at ommure brandkarmene på bygningen, som vi sikrede bygningens brandbeskyttelse
ved at ombygge og rekonstruere karmene omkring døre og vinduer.

Kompliceret renovering af skorsten med udspring Dette krævede stor ekspertise og
omfattende arbejde for at sikre, at skorstenen var stabil og fungerede optimalt efter renoveringen.